Η Ανδαλουσία θα λάβει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Άμεσης Βοήθειας προς τις ΜΜΕ και τους Αυτοαπασχολούμενους της κυβέρνησης της Ισπανίας μετά την κατανομή του Υπουργείου Οικονομικών μεταξύ των αυτόνομων κοινοτήτων που έχει ήδη δημοσιευθεί στο BOE.

Η κοινότητα της Ανδαλουσίας είναι η δεύτερη μετά τις Καναρίους Νήσους, οι οποίες θα έχουν 1.144 εκατομμύρια, οι οποίες θα λάβουν περισσότερα κεφάλαια από τα 7 δισεκατομμύρια με τα οποία παρέχεται στη γραμμή Covid άμεση βοήθεια σε ελεύθερους επαγγελματίες (επιχειρηματίες και επαγγελματίες) και εταιρείες που προβλέπονται στο Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 5/2021, της 12ης Μαρτίου, έκτακτα μέτρα για τη στήριξη της επιχειρηματικής φερεγγυότητας ως απάντηση στην οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία.

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ισπανίας στην Ανδαλουσία, Sandra García, υπογράμμισε ότι «και πάλι, είναι από τα πιο ωφελημένα και ότι η κυβέρνηση του Pedro Sánchez στρέφεται στη γη μας για να προστατεύσει τους οικονομικούς τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία».

Κριτήρια για κοινή χρήση κοινότητας προς κοινότητα
Τα κριτήρια κατανομής είναι σύμφωνα με εκείνα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνουν υπόψη, για το πρώτο τμήμα, τη μείωση του ΑΕγχΠ, την απώλεια απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το επίπεδο ανεργίας των νέων, όπως αναφέρεται σε δήλωση της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στην Ανδαλουσία.

Το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα προβλέπει τη μεταφορά σε κάθε εδαφική οντότητα από δύο έκτακτες πιστώσεις: ένα, 5 δισεκατομμύρια, με προορισμό τις κοινότητες –με εξαίρεση τις Βαλεαρίδες Νήσους και τις Καναρίους Νήσους– και τις πόλεις Της Θέουτας και της Μελίλιας, και το δεύτερο, προικισμένο με 2 δισεκατομμύρια, για τα δύο αρχιπέλαγος, τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο από την πανδημία, δεδομένης της ιδιαίτερης εξάρτησής τους από τον τομέα του τουρισμού.

Οι πόροι του πρώτου τμήματος των 5 δισεκατομμυρίων κατανέμονται σύμφωνα με τους ίδιους δείκτες και με την ίδια στάθμιση που έχουν στην κατανομή του ταμείου REACT της ΕΕ, οι οποίοι επικαιροποιούνται μόνο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος.

Τα δύο τρίτα του ποσού τους κατανέμονται ανάλογα με το σχετικό βάρος του δείκτη εισοδήματος κάθε αυτόνομης κοινότητας και πόλης, ο οποίος μετρά τη μείωση του ΑΕΠ το 2020 μέτρια ανάλογα με τη σχετική ευημερία καθενός από αυτούς.

Ο δείκτης εισοδήματος για κάθε κοινότητα και πόλη είναι ο αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του σχετικού βάρους κάθε εδαφικής οντότητας στη μείωση του ΑΕΠ το 2020 σε σύγκριση με το 2019 μεταξύ της αντίστοιχης σχετικής ευημερίας της, που μετράται μέσω του κατά κεφαλήν εισοδήματός της σε σχέση με το εθνικό κατά κεφαλήν εισόδημα.

Τα δύο ένατα του ποσού κατανέμονται σύμφωνα με τον δείκτη ανεργίας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον σταθμισμένο μέσο όρο μεταξύ του βάρους της Αυτόνομης Κοινότητας και της Πόλης στο σύνολο των ανέργων που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο του 2020 και της συμβολής τους στην αύξηση της εθνικής ανεργίας από τις 31 Ιανουαρίου έως το τέλος του εν λόγω οικονομικού έτους.

Ένα ένατο μέρος του ποσού του κατανέμεται σύμφωνα με τον δείκτη ανεργίας των νέων (16-25 έτη), ο οποίος, όπως και το προηγούμενο κριτήριο, λαμβάνει υπόψη τον σταθμισμένο μέσο όρο μεταξύ του βάρους της Αυτόνομης Κοινότητας ή πόλης στον συνολικό αριθμό ανέργων νέων που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο του 2020 και της συμβολής τους στην αύξηση της ανεργίας των νέων που καταγράφηκε κατά το τελευταίο έτος σε ολόκληρη τη χώρα.

Το δεύτερο τμήμα των 2 δισεκατομμυρίων που προορίζεται για τις Βαλεαρίδες Νήσους και τις Καναρίους Νήσους, η κατανομή του θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το σχετικό βάρος του το φθινόπωρο του 2020 των μελών της Κοινωνικής Ασφάλισης σε καθαρούς όρους, και ο δείκτης αυτός θα μετρηθεί με τη μείωση του μέσου ετήσιου αριθμού θυγατρικών en alta μεταξύ 2019 και 2020, προεξοφλώντας την επίδραση του αριθμού των εργαζομένων κατά μέσο όρο ERTE το 2020.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *