Στο τέλος του 2020, υπήρχαν 3,2 εκατομμύρια άνεργοι που είχαν προηγουμένως θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 583.100 είχαν απολυθεί ή οι θέσεις εργασίας τους είχαν αφαιρεθεί, αριθμός που ήταν σχεδόν