Οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ence-Energía y Celulosa εφοδιάστηκαν το 2020 με συνολικά 1,8 εκατομμύρια τόνους βιομάζας, ανανεώσιμων καυσίμων φυσικής και τοπικής προέλευσης που η εταιρεία εκτιμά για την